Dari Redaksi:

MITRA BESTARI REDAKTUR DAN EDITOR MAJALAH GERBANG
JUAL INFORMATIKA, SAINS, DAN TEKNOLOGI
STMIK BANI SALEH

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penasehat/Pembina :
Ketua STMIK Bani Saleh

Mitra Bestari :
Achmad Suntoro, M.Eng (BATAN)
Sularso Budilaksono, M.Kom (YAI)(FT.UPI)
Fajar Yulianto. Ir, M.Si (LAPAN)

Pimpinan Redaktur :
Amat Suroso, M.Kom

Anggota :
Budi, M.Kom
Marhakim, S.Pd., MM
Kikim Mukiman, M.Kom
Rahmadi, M.Kom
Hudi Kusuma Bharata, ST., M.Kom
Ishak Husein, DRS., MM

Ketua Editor :
Adhitya Ilham Ramdhani, M.Kom
 
Anggota Editor :
Adi Suwarno, M.Kom
Zaenal Muttaqin Subekti, M.Kom
Sabar Hanadwiputra, M.Kom

Published: 2021-08-04